Nguồn Công Suất Thực AAP ATX-350W CHÍNH HÃNG (4+4pin, 6+2pin)

Liên hệ