Nguồn XIGMATEX X-POWER III 450 400W Chính hãng (2x 4+4pin, 6+2pin)

Liên hệ