Adapter ASUS 19V-3.42A Vuông Đầu nhỏ (4.0×1.35 mm)

Liên hệ