Adapter ZIN DELL 19.5V-4.62A Đầu kim nhỏ (4.5×3.0 mm)

Liên hệ